Train 'n Gain | Online verkooptraining since 2012
Keep it simple

Houd het eenvoudig

Elk jaar worden er door bedrijven businessplannen gemaakt. Het zijn lijvige documenten en er wordt veel tijd gestoken in het beschrijven van de visie op de markt, de concurrentiepositie, prijsstrategieën, marketingplannen, verkoopdoelstellingen, productlanceringen, verwachte financiële resultaten enzovoort.

In grotere bedrijven worden deze plannen op verschillende niveaus gemaakt en het resultaat is een enorm document dat meestal eindigt in de lade van een bureau. Vaak kijken de mensen in het bedrijf die de doelen moeten gaan waarmaken er niet naar om, totdat het einde van het jaar nadert, waarin de jaarlijkse beoordelingsgesprekken moeten plaatsvinden. De meeste businessplannen zijn (veel te) lang, kosten zeeën van tijd, worden zelden bijgesteld en worden bijna nooit (volledig) gelezen. Toch is het belangrijk om je hypotheses vast te leggen en serieus te onderzoeken.

Moderne bedrijven en start-ups hebben vaak een eenvoudigere aanpak als het om plannen en budgetteren gaat. Er zijn twee instrumenten die erg effectief zijn, maar toch er eenvoudig  in het gebruik: Lean Canvas en OKR’s. In deze blog/vlog introduceer ik deze twee instrumenten.

Lean Canvas

Lean Canvas is een business template van slechts één pagina, die je helpt om je ideeën vast te leggen met de belangrijkste factoren. Het is overgenomen van Alex Osterwalder’s Business Model Canvas and geoptimaliseerd voor ‘slanke’ start-ups. Het vervangt de enorme businessplannen door een enkel A4’tje en is bondig, draagbaar en effectief. Bedrijven als HP, Amazon, Intel en Dell hebben dit concept geadopteerd.
Lean Canvas bevat 9 blokken, die moeten worden ingevuld (met zo weinig mogelijk tekst) en het resultaat is een pagina die alle aspecten bevat van de businessstrategie van het bedrijf. Het model bevat de volgende blokken:

Probleem

Een korte beschrijving van het probleem dat je probeert op te lossen, en hoe die problemen op dit moment worden opgelost. Elk klantensegment waar je je op richt heeft specifieke problemen die ze willen oplossen. In dit vak schrijf je de top-3 van de problemen op die jouw klanten hebben, en waarvoor jij een oplossing hebt. Als je geen probleem oplost, heb je geen bestaansrecht.

Oplossing

Beschrijf hier de oplossing die je voor dit probleem hebt bedacht.

Belangrijkste meetwaarden

Dit zijn de getallen die beschrijven hoe goed jouw oplossing is en hoe goed je het doet. Onafhankelijk van de grootte of de industrie, moet elke business enkele meetwaarden hebben om de resultaten te kunnen zien en beoordelen.

Unieke waardepropositie

Een fascinerende boodschap die duidelijk maakt waarom jij anders bent dan anderen en waarom het de moeite waard is om jouw oplossing serieus te nemen.

Oneerlijk voordeel

Waarom ben jij verder dan de concurrentie, wat is het dat anderen niet hebben en moeilijk of onmogelijk kunnen verwerven? Bijvoorbeeld inside informatie, een fantastisch team, aanbevelingen van experts, bestaande klanten, rechten op content enz.

Kanalen

Hoe gaat jouw product of dienst zijn weg afleggen naar de eindgebruiker? Werk je met distributeurs, nevenvestigingen, wederverkopers, partners, directe verkoop via het internet, winkeliers?

Klantsegmenten

Hier beschrijf je je doelgroepen en gebruikers.

Kostenstructuur

Maak een overzicht van je vaste- en variabele kosten.

Omzetstromen

Beschrijf de verschillende inkomstenbronnen.

Als je dit allemaal op één A4’tje weet samen te vatten, ontstaat een document dat begrijpelijk is, draagbaar is en voor iedereen te begrijpen.

OKR’s

OKR is een afkorting van Objectives (doelstellingen) and Key Results (sleutelresultaten). Het is een systeem om doelen te bepalen en er toezicht op te houden. Het wordt gebruikt door Google, Uber, Intel en andere, succesvolle moderne bedrijven. Het is een eenvoudig instrument om met elkaar meetbare doelen vast te leggen waar iedereen zich in kan vinden.

De doelstellingen kunnen zowel kwalitatief als kwalitatief zijn. De sleutelresultaten zijn altijd kwantitatief.

De achtergrond van OKR’s is, dat als bedrijven regelmatig 100% van de doelstellingen behalen, de doelen kennelijk niet ambitieus genoeg zijn. OKR’s zijn doelen die wél ambitieus zijn, en als je 70% van die doelen realiseert dan doe je het heel goed.

Het interessante van OKR’s is, dat het een omhoog gericht cascadesysteem is. De doelen op hogere niveaus worden besproken op de niveaus daaronder, en de mensen in die laag moeten aangeven hoe ze gaan bijdragen aan die doelen. Op die manier ontstaan hun eigen doelen, die gezamenlijk het hogere doel realiseerbaar moeten maken. Vervolgens herhaalt dit zich op het niveau daar weer onder, totdat op elke laag van de organisatie mensen doelen hebben gedefinieerd die bijdragen aan het hoofddoel van de organisatie.

Er zijn verschillende leveranciers die software leveren om OKR’s te maken en bij te houden met het gehele bedrijf.

Het bedenken, vaststellen en bespreken van OKR’s is een belangrijk onderdeel van de training “People Management” die Train ’n Gain heeft ontwikkeld. In die blended training leren leidinggevenden hoe ze dit systeem in de organisatie kunnen gebruiken.
Bekijk mijn onderstaande vlog over OKR’s:

nl_NLNL
en_GBEN nl_NLNL

Ja, stuur me af en toe tips, advies en informatie

Train 'n Gain | Online verkooptraining since 2012

Dank!
We nemen zo snel we kunnen contact op.

Train 'n Gain | Online verkooptraining since 2012

Thanks!
We’ll be in touch with you as soon as we can.